1 Internetowy Festiwal #climb2change

FESTIVALOVA HISTORIA, CZYLI KULISY FESTIWALU #CLIMB2CHANGE

Kulisy festiwalu #climb2change Skąd pomysł, czego można się spodziewać, program festiwalu.